Standards for Accreditation of Community Pharmacy – call for public comments

Reference :

http://www.mps.org.my/newsmaster.cfm?&menuid=37&action=view&retrieveid=3715

2013-1-20

Malaysian Society for Quality in Health
(MSQH)
(ROS 470)
The public and healthcare related professional bodies are invited to give
their comments on the draft MSQH Standards for the Accreditation of
Community Pharmacies
which can be downloaded from the listed websites
below starting from 15th January 2013 until 14th February 2013.
Standards 1: Organisation & Management

Standards 2: Human
Resource Development & Management

Standards 3: Policies &
Procedures

Standards 4:  Facilities & Equipment

Standards
5: Safety & Quality Improvement Activities

All comments must include the sender’s name, designation and / or the name
of the organisation and must reach the MSQH secretariat not later than
15th February 2013.  All comments and enquiries may be
forwarded by e-mail to the MSQH secretariat at [email protected] or delivered
to:
Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)
B.6-1, Level 6, Menara Wisma Sejarah, 230 Jalan Tun Razak, 50400, Kuala
Lumpur
Telephone      : +603 2681 2232
Fax                   : +603 2681 3199
Assoc. Prof. Dr. M.A. Kadar Marikar
CEO, Malaysian Society for Quality in Health
And,
Chairman, Accreditation Committee
List of Websites:
1.     Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)
2.     Pharmacy Board Malaysia
3.     Ministry of Health, Malaysia (MOH)
4.     Malaysian Pharmaceutical Society
>> Click
here for the Standards for Accreditation of Community
Pharmacy

_________________________________________________________________________________________________________________
Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)
(ROS 470)
Orang ramai dan badan-badan professional yang berkaitan adalah dijemput
untuk memberikan ulasan dan pandangan ke atas draf MSQH Standard
Akreditasi Komuniti Farmasi
yang boleh dimuat turun dan diakses dari laman-laman sesawang yang tersenarai di bawah bermula dari 15hb Januari 2013 sehingga 14hb Februari 2013.
Standards 1:  Organisation & Management

Standards 2:  Human
Resource Development & Management

Standards 3:  Policies &
Procedures

Standards 4:  Facilities & Equipment

Standards
5:  Safety & Quality Improvement Activities

Segala maklumbalas dan ulasan mesti dihantarkan kepada urusetia MSQH
sebelum 15hb Februari 2013 bersertakan dengan nama, jawatan dan / atau nama
badan professional yang berkaitan. Sebarang ulasan atau pertanyaan hendaklah
diemelkan kepada [email protected]
atau dihantar kepada:
Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)
B.6-1, Tingkat 6, Menara Wisma Sejarah, 230 Jalan Tun Razak, 50400, Kuala
Lumpur
Telefon             : +603 2681 2232
Faks                 : +603 2681 3199
Prof. Madya Dr. M.A. Kadar Marikar
Ketua Pegawai Eksekutif, Malaysian Society for Quality in Health
Merangkap,
Pengerusi, Jawatankuasa Akreditasi
Senarai Laman Sesawang:
1.     Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)
2.     Pharmacy Board Malaysia
3.     Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
4.     Persatuan Farmasi Malaysia